Mental status 2011-05-15
Beskrivare: Gerd Melin

 

Nedan följer resultatet av MH beskrivningen:
Resultat: Beskrivning:

1a.Kontakt hälsning: 3

3= Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

1b.Kontakt samarbete :   4

4 = Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

1c.Kontakt hantering:   4

4= Accepterar hantering, svarar med kontaktbeteende.

2a.Lek :   2

2= Leker inte men visar intresse

2b.Lek gripande :   1

1= Griper inte

2c.Lek dragkamp :   1

1= Griper inte!

3a 1.Jakt förfölj :  3

3= Startar springer långsamt, ökar farten fullföljer

3a 2.Jakt förfölj :   3

3= Startar springer långsamt, ökar farten fullföljer

3b 1.Jakt grip :   2

2= griper inte, nosar på föremålet

3b 2.Jakt grip :   2

2= griper inte, nosar på föremålet

4.Aktivnivå :   3

3= Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

5a.Avst.lek intresse:   3

3 = Intresserad följer figuranten utan avbrott

5b.Avst.lek hot/aggr:   1

1=Visar inga hotbeteenden.

5c.Avst.lek nyfiken :   4

4 = Går fram till figurant med låg kroppställning

5d.Avst.lek leklust :   1

1 = Visar inget intresse

5e.Avst.lek samarbete :  1

1= Visar inget intresse.

6a.Överr. rädsla :   2

2 = Hukar sig och stannar

6b.Överr. hot/agg :   1

1 = Visar inga hotbeteenden.

6c.Överr. nyfikenhet:   2

2 = Går fram när förarensitter på huk

6d.Överr. kv. rädsla:  2

2 = Liten båge vid första passagen.

6e.Överr. kv. intr. :  1

1 = Visar inget intresse

7a.Ljud rädsla :   3

3 = Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

7b.Ljud nyfikenhet :  3

3= Går fram till skrammlet när föraren står brevid.

7c.Ljud kv. rädsla :   1

1 = Ingen tempo förändring eller undanmanöver.

7d.Ljud kv. intresse:  1

1 = Visar inget intresse.

8a.Spöken hot/agg :   1

1 = Visar inga hotbeteenden.

8b.Spöken kontroll :   3

3 = Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Ett spöke halva sträckan

8c.Spöken rädsla :   4

4= Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.

8d.Spöken nyfikenhet:  4

4= Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan.

8e.Spöken kontakt :  3

3 = Besvarar kontakten från figuranten.

9a.Lek 2 leklust :  3

3 =Startar långsamt blir aktiv

9b.Lek 2 gripande :   1

1= Leker inte.

10.Skott :   5

5=Berörd

 
[Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]