Back to Novas Main page!
 

Björntest 2008-07-19
MED RADIOSTYRD BJÖRN
Calle Ekström – Hunting Assistance AB

I dag har Nova provat på något nytt IGEN. Björntest! Hon blev ju inte godkänd men det var roligt att se hur hon reagerade...Inget speciellt!
 
     
 

Mental status 2007-09-16

2007-09-16 Genomförde hon en mentalbeskrivning med GDK skott som följer Domare: BRANDT BENGT-OLOF

 

Nedan följer resultatet av MH beskrivningen:
Resultat: Beskrivning:
1a.Kontakt hälsning :   5 5= Överdrivet kontakttagande,hoppar!
1b.Kontakt samarbete :   3 3 = Följer med men är inte engagerad i testledaren..
1c.Kontakt hantering:   3 3= Accepterar hantering.
2a.Lek :   4 4= Startar snabbt leket aktivt
2b.Lek gripande :   2 2 = Griper inte, nosar på föremålet.
2c.Lek dragkamp :   1 1= Griper inte!
3a 1.Jakt förfölj :   5 5 = Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3a 2.Jakt förfölj :   5 5 = Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3b 1.Jakt grip :   2 2 = Griper ej, nosar på föremålet.
3b 2.Jakt grip :   2 2 = Griper ej, nosar på föremålet.
4.Aktivnivå :   3 3= Är uppmärksam och lugn- enstaka aktivitetshöjningar.
5a.Avst.lek intresse:   3 3 = Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b.Avst.lek hot/aggr:   3 3= Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c.Avst.lek nyfiken :   1 1 = Visar inget intresse.
5d.Avst.lek leklust :   1 1 = Visar inget intresse.
5e.Avst.lek samarbete :   1 1= Visar inget intresse.
6a.Överr. rädsla :   4 4 = Flyr högst 5 meter.
6b.Överr. hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
6c.Överr. nyfikenhet:   2 2 = Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen.
6d.Överr. kv. rädsla:   1 1 = Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6e.Överr. kv. intr. :   2 2 = Stannar upp tittar/luktar på overallen vid ett tillfälle.
7a.Ljud rädsla :   4 4 = Flyr högst 5 meter..
7b.Ljud nyfikenhet :   5 5= Går fram till skrammlet direkt utan hjälp..
7c.Ljud kv. rädsla :   1 1 = Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
7d.Ljud kv. intresse:   1 1 = Inget intresse för ljudkällan.
8a.Spöken hot/agg :   2 2 = Visar enstaka hotbeteende.
8b.Spöken kontroll :   3 3 = Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
8c.Spöken rädsla :   5 5 = Backar längre än kopplets längd.
8d.Spöken nyfikenhet:   3 3 = Går fram till spöket när föraren står bredvid.
8e.Spöken kontakt :   4 4 = Tar själv kontakt med figuranten.
9a.Lek 2 leklust :   4 4 = Startar snabbt leket aktivt.
9b.Lek 2 gripande :   2 2= Griper inte, nosar på föremålet.
10.Skott :   1 1= Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
 
[Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]